Depilacja pastą cukrową

Opis: C:\Users\Małgosia\GOSIA z kompa\CPiW M. Garlacz\reklama\!8294_obraz_60x20_B&W_.tif

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Centrum Pielęgnacji i Wizażu

Nr  RIS 2.12/00039/2012

OFERTA SZKOLENIA     

                                   DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ

Cel kursu:

przygotowanie do samodzielnego wykonywania zabiegów depilacji pastą cukrową.

Czas trwania:

Kurs trwa 1 dzień i obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie: 4-6 osób lub indywidualnie.

Kursanci będą ćwiczyć w parach. Każda para przy osobnym stanowisku.

 Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186).

Program szkolenia

Część teoretyczna
1. Higiena i bezpieczeństwo pracy
2. Stanowisko pracy – przygotowanie stanowiska
3. Budowa skóry i włosów
4. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu
5. Przygotowanie klientki do zabiegu
6. Schemat czynności zabiegowych

Część praktyczna
1. Przygotowanie stanowiska pracy
2. Depilacja poszczególnych części ciała i twarzy (wąsik, ręce, nogi, bikini, pachy)

Więcej informacji pod numerem telefonu: 669 797 079

oraz mailowo: biuro@malgorzata.garlaczgmail.com