Makijaż korekcyjny- technika światłocienia

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z techniką wykonywania makijażu korekcyjnego oraz produktami ułatwiającymi uzyskanie zadawalającego efektu końcowego.

Makijaż korekcyjny to makijaż niewidoczny. Jest to ulubiony makijaż gwiazd Hollywood od lat występujący w trendach makijażu. Makijaż oparty na zasadzie wywołania sztucznego światłocienia(stworzenia wypukłości i głębi), czyli wykorzystania do korekty rysów twarzy kolorów jasnych i ciemnych, matowych i błyszczących.

Jest to makijaż bardzo naturalny – mocno korygujący niedoskonałości skóry i fizjonomii twarzy – maskuje defekty – eksponuje piękne elementy twarzy. Technika makijażu oka jest zdeterminowana jego budową.

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie : 2-4 osób lub indywidualnie.

Kursanci będą ćwiczyć w parach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są międzynarodowe certyfikaty w języku polskim lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).