Laserowe zamykanie naczyń

Zmiany naczyniowe to mogą być wrodzone lub pojawiać się z upływem lat wraz ze zmniejszaniem się elastyczności naczyń krwionośnych. Na powierzchni skóry widoczne są czerwone lub niebieskie siateczki lub pojedyncze naczynka.

Zmiany naczyniowe:

Teleangiektazje (czerwone pajączki),  naczy­niaki płaskie, naczy­niaki gwiaździste, naczy­niaki starcze – bardzo często występujące, mające postać siatkowatych poszerzonych naczynek o różnej lokalizacji i kształcie.

Wenektazje – są poszerzonymi drobnymi żyłkami o średnicy 0,5 - 2,0 mm na kończynach dolnych.

Zasada działania
Świa­tło lasera impulsowego Nd:YAG o dłu­go­ści fali 1064 nm prze­cho­dzi przez skórę na głębokość do 4 mm, nie uszka­dza­jąc jej i w spo­sób wybiór­czy jest absorbowane przez układ chromoforowy  hemoglobiny obecnej w krwinkach czerwonych. Następnie energia zaabsorbowanego promieniowana uwalniana jest w postaci ciepła do najbliższego otoczenia, powo­du­jąc obkur­cze­nie i trwałe zamknię­cie naczy­nia krwionośnego. Nie są uszka­dzane inne struk­tury i tkanki, nie pozo­stają więc bli­zny. Niektóre zmiany żylne na koń­czy­nach wyma­gają kilku naświe­tleń w ciągu kilku mie­sięcy. Zależy to w dużej mie­rze od śred­nicy naczyń, ich gęsto­ści i głę­bo­ko­ści poło­że­nia. Skoagulowane, czyli zamknięte naczy­nie jest już znisz­czone na trwałe. Potrzeba jedy­nie czasu, aby ule­gło resorp­cji, czyli natu­ral­nemu wchło­nię­ciu przez organizm.
Nowoczesna technologia chłodzenia półprzewodnikowego zastosowana w laserze Nd:YAG zabezpiecza przed nadmiernym efektem przegrzania skóry dzięki czemu ryzyko uszkodzenia skóry zostało zmniejszone do minimum a efektywność, bezbolesność i szybkość działania osiągnęła maksymalny poziom.

Zalecenia przedzabiegowe:

 • nie opalać się (słońce, solarium) co najmniej 3 tygodnie przed zabiegiem,
 • nie pić alkoholu w dniu wykonywania zabiegu,
 • w przypadku stosowania leków mających działanie fotouczulające lub wykonywania badań z użytkiem substancji kontrastujących, zabieg można wykonać po 4  tygodniach od zakończenia kuracji


Zalecenia pozabiegowe:

 • mycie możliwe dzień po zabiegu,
 • stosować maści/kremy nawilżające/natłuszczające,
 • chronić przed słońcem miejsca pozabiegowe, stosować filtry p/słoneczne (SPF 50),
 • chronić przed przypadkowymi uszkodzeniami przez odzież


Przeciwwskazania:

 • świeża opalenizna
 • duża powierzchnia tatuażu (konieczność podzielenia na etapy)
 • skłonność do powstawania bliznowców
 • bardzo ciemna karnacja skóry
 • choroby tkanki łącznej
 • aktywne zakażenia skóry
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • nie wygojone po poprzednich zabiegach
Tagged Under

Simon Trichology

Zaawansowane Technologie Pielęgnacji Skóry Głowy i Włosów

kup teraz

Preparaty trychologiczne

Cała gama rzeczywiście skutecznych preparatów na wszystkie schorzenia związane z włosami i skórą głowy

dowiedz się więcej

Aparatura specjalistyczna

do gabinetów trychologicznych, kosmetycznych i medycyny estetycznej.

dowiedz się więcej