REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

KOSMETYCZNY KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W ZAWODZIE KOSMETYCZKA

Przy zapisie na kursy kwalifikacyjne KKZ i umiejętności zawodowych KUZ wymagamy:

  • kopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – nie wymagamy świadectwa maturalnego
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na
    wybranym kierunku)
  • 2 zdjęcia (4 x 5 cm) – tylko kursy kwalifikacyjne i umiejętności zawodowych
  • podanie o przyjęcie na kurs
  • dokument tożsamości do wglądu

Przy składaniu dokumentów należy uiścić wpisowe (bezzwrotne) i przesłać potwierdzenie przelewu wpisowego do sekretariatu na adres mailowy: biuro@garlacz.com
Dane do przelewu opłaty za kursy:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Pielęgnacji i Wizażu
30-395 Kraków, ul. Aleksandra Zelwerowicza 14
Bank Ochrony Środowiska S. A.
93 1540 1115 2083 9140 6604 0001
Tytułem: imię i nazwisko słuchacza – nazwa kursu – data – wpisowe

Zapisy trwają przez cały rok do momentu zamknięcia list.