Ślubne kompozycje- techniki makijażu ślubnego

Cel kursu :

Panny młode można podzielić na kilka kategorii, ze względu na porę dnia, w której idą do ślubu, styl ubioru, temperament, typ urody. Z każdą kategorią wiążą się pewne elementy, na które należy zwrócić uwagę, ażeby właściwie dobrać makijaż i stylizację zapewniający piękny wygląd panny młodej w tym najpiękniejszym dniu jej życia.

Słuchacze zostaną zapoznani z różnymi technikami makijażu ślubnego oraz stylizacji ślubnych.

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie : 2-4 osób lub indywidualnie.

Kursanci będą ćwiczyć w parach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są międzynarodowe certyfikaty w języku polskim lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).