TRYCHOLOGIA I FRYZJERSTWO

Przy ustalaniu programów szkoleń korzystamy ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń dostępnych w bazach danych prowadzonych przez MEN do nauki zawodu Technik usług fryzjerskich kod zawodu: 514105 .