Zaawansowany kurs trychologiczny-stopień II

http://mgarlacz.pl/images/stories/trychologia_etap2.jpg

Cel główny kursu:

Głównym celem dydaktycznym kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy o możliwościach zwiększenia skuteczności stosowanych terapii trychologicznych poprzez zaawansowane techniki pracy. Szkolenie poszerza zdobytą wiedzę na I stopniu – Kurs Podstawy Trychologii i umożliwia zdobycie umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu trychologicznej pielęgnacji leczniczej.

Czas trwania:
Kurs trwa 2 dni /weekend/i obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia trwają 8 godzin dziennie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej.

Liczba osób w grupie:
Indywidualnie lub w małych grupach 6 – 8 osób. Kursanci ćwiczą w parach oraz na zaproszonych pacjentach.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186). Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania praktyki trychologicznej w pełnym zakresie.

Profil uczestnika i wymagania wstępne:

Szkolenie kierowane jest dla osób z ukończonym I stopniem szkolenia – Kurs Podstawy Trychologii.

Sposób i forma zaliczenia:

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników zalicza test sprawdzający zdobyta wiedzę.

Plan nauczania

Część teoretyczna:

  • Choroby i zaburzenia dotyczące owłosionej skóry głowy – postępowanie lecznicze
  • Mezoterapia – techniki zabiegowe
  • Ziołolecznictwo w trychologii
  • Zioła wykorzystywane w zabiegach trychologicznych – działanie terapeutyczne

Część praktyczna:

  • Trychologia w praktyce

A. Zaawansowane techniki diagnostyczne – ćwiczenia

  • Pierwiastkowa analiza włosów
  • Trichogram.

B. Zaawansowane techniki zabiegowe – warsztaty

  • Mezoterapia

C. Ziołolecznictwo w trychologii – ćwiczenia

  • Zabiegi pielęgnacyjne na bazie ziół