Intensywny kurs trychologiczny

Celem dydaktycznym kursu jest przekazanie uczestnikom rzetelnej wiedzy na temat uwarunkowań efektywnego działania w zakresie terapii trychologicznych oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności przeprowadzania wizyt trychologicznych oraz właściwego diagnozowania zaburzeń w funkcjonowaniu skóry głowy oraz włosów. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej praktyki trychologicznej. Zajęcia wprowadzają w problematykę zaburzeń dotyczących skóry głowy i włosów, procedury postępowania terapeutycznego i pielęgnacyjnego zgodnie z międzynarodowymi standardami. Uczestnicy mają możliwość odbycia w ramach kursu stażu w salonie trychologicznym.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne

 • Budowa skóry i włosa.
 • Wiadomości wstępne dotyczące trychologii.
 • Choroby skóry głowy.
 • Wypadanie włosów.
 • Wizyta trychologiczna – przebieg.
 • Wywiad z klientem i diagnoza.
 • Preparaty trychologiczne.
 • Aparatura wspomagająca terapie trychologiczne.
 • Zabiegi trychologiczne.
 • Pielęgnacja domowa.
 • Diagnostyka trychologiczna.Trychoskopia.
 • Zaawansowane zabiegi przeciwko wypadaniu włosów.

Zajęcia praktyczne

 • Wizyta trychologiczna – ćwiczenia
 • Dobór preparatów trychologicznych
 • Rytuał trychologiczny.
 • Zabiegi aparaturowe.
 • Staż w salonie trychologicznym.

Czas trwania:
Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Zajęcia trwają  7- 8 godzin dziennie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie:
Indywidualnie  lub w małych grupach do 4 osób. Kursanci ćwiczą w parach oraz na zaproszonych pacjentach.

Ukończenie kursu:
Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186).

Profil uczestnika i wymagania wstępne:
Szkolenie kierowane jest dla kosmetyczek i kosmetologów, pracowników ośrodków SPA, fryzjerów oraz pracowników recepcji odpowiedzialnych za sprzedaż produktów pielęgnacyjnych dla klienta, a także osób nie związanych dotychczas z branżą fryzjersko-kosmetyczną.
Mile widziane jest wykształcenie medyczne lub kosmetologiczne, a także kierunki pokrewne. Wykształcenie kosmetyczne i fryzjerskie – co najmniej średnie.

Sposób i forma zaliczenia:
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się na zakończenie szkolenia każdy z uczestników wypełnia kwestionariusz pytań dotyczących informacji przekazywanych podczas szkolenia oraz samodzielnie przeprowadza wizytę trychologiczną.