Kurs klamer ortonyksyjnych

Czas trwania: Kurs trwa 1 dni. Szkolenie składa się z części teoretycznej(10%) i warsztatowej.

Ukończenie kursu: Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat placówki oświatowej oraz Zaświadczenie MEN.

Profil uczestnika i wymagania wstępne:

Szkolenie kierowane jest dla osób pracujących w zawodzie podologa pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie korekcji płytki paznokciowej.

KOREKTA WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI -KLAMRY ORTONYKSYJNE

  1. Klamry onyclip
  2. Klamry podofix
  3. Klamry combiped
  4. Klamry 3TO
  5. Klamry Frasera
  6. Klamra NailBrace
  7. Wykręcanie klamer indywidualnych
  8. Tamponada
  9. Rurki Sulci-Protektor