Kurs Wizażu Stopień II

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły stopień I szkolenia z wizażu. Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z technikami makijaży wymagających od kursantów zaawansowanych umiejętności warsztatowych.
Każdy blok zajęć dzieli się na 1 godzinny wykład popierany pokazem makijażu i ok. 5 godzin ćwiczeń na określony temat. Uczestnicy ćwiczą w parach.
Centrum Pielęgnacji i Wizażu zapewnia kursantom autorski program nauczania. Zajęcia odbywają się w bardzo małych grupach, co znacznie ułatwia przyswajanie ćwiczonego materiału. Godziny zajęć ranne i wieczorne.

Program kursu wizażu II stopnia:

1. Makijaż kobiety dojrzałej.
2. Makijaż biznesowy.
3. Makijaż i stylizacja ślubna.
4. Makijaż wieczorowy i fantazyjny.
5. Egzamin teoretyczny i praktyczny.

6. Warsztaty przygotowawcze do sesji zdjęciowej w studio fotograficznym/program poniżej.

II stopień kursu można ukończyć sesją zdjęciową w studiu fotograficznym z wykonaniem zdjęć do portfolio, poprzedzoną warsztatami przygotowawczymi w wymiarze 3 dni ( za dodatkową opłatą do ceny kursu zaawansowanego ).

Program warsztatów przygotowawczych do sesji zdjęciowej:

1. Makijaż do fotografii czarno-białej i kolorowej.
2. Specyfika pracy w studio fotograficznym.
3. Przygotowanie stylizacji do zdjęć w studio.
4. Sesja fotograficzna w studio.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są międzynarodowe certyfikaty w języku polskim lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).