KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH KUZ

Kurs umiejętności zawodowych w zawodzie:
Kosmetyczka 514207

KOSMETYCZKA 514207
PROGRAM NAUCZANIA

Kurs umiejętności zawodowych prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji w zawodzie kosmetyczka 514 207.
Kurs umiejętności zawodowych umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w krótszym czasie.
Osoba, która ukończy kurs umiejętności zawodowych i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu).
Każda z części jest odrębną całością i daje możliwość zaliczenia efektów tego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

KU1 – Kosmetyka twarzy-Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
KU2 – Wizaż i stylizacja – Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy,
KU3 – Kosmetyka ciała – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała,
KU4 – Manicure i pedicure -Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.

Ukończenie kursu:

Absolwent, który uzyska zaliczenie, otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji:
Liczba godzin w poszczególnych częściach nauczania to:

KU1 – Kosmetyka twarzy- 60 godz.
KU2 – Wizaż i stylizacja – 80 godz.
KU3 – Kosmetyka ciała – 70 godz.
KU4 – Manicure i pedicure – 95 godz.
Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych, w przypadku kształcenia w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji.
Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej zajęcia /2 dni w tygodniu/ i trwają od 4-6 tygodni. W formie zaocznej /co drugi weekend przez 2 dni/ i trwają od 2-3 miesięcy.

Wymagania wstępne dla uczestników kursów umiejętności zawodowych.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba dorosła pragnąca nabyć nowe umiejętności lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Od kandydata nie jest wymagane wykształcenie szkoły średniej. Oferta jest przeznaczona także do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Program nauczania:
Każda część kursu umiejętności zawodowych składa się z części teoretycznej i praktycznej.
KU1 – Kosmetyka twarzy- Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z zabiegami stosowanymi w kosmetyce twarzy. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich zabiegów stosowanych w gabinecie kosmetycznym wykonywanych na twarzy, szyi i dekolcie.
KU2 – Wizaż i stylizacja – Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z technikami makijażu oraz stylizacją sylwetki. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich rodzajów makijażu.
KU3 – Kosmetyka ciała – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z zabiegami stosowanymi w odnowie biologicznej. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacji ciała stosowanych w gabinecie kosmetycznym.
KU4 – Manicure i pedicure
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.
Część teoretyczna ma na celu zapoznanie kursantów z zabiegami stosowanymi w pielęgnacji dłoni i stóp. Część praktyczna ma na celu opanowanie umiejętności wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp stosowanych w gabinecie kosmetycznym.

KU1 – Kosmetyka twarzy- 60 godz.
Zajęcia teoretyczne: 10 godz.
Pracownia: 50 godz.

KU2 – Wizaż i stylizacja – 80 godz.
Zajęcia teoretyczne: 10 godz.
Pracownia: 70 godz.

KU3 – Kosmetyka ciała – 70 godz.
Zajęcia teoretyczne: 10 godz.
Pracownia: 60 godz.

KU4 – Manicure i pedicure – 95 godz.
Zajęcia teoretyczne: 15 godz.
Pracownia: 80 godz.

Sposób i forma zaliczenia
Kurs po zakończeniu nauczania każdej umiejętności zawodowej kończy się:

  • egzaminem pisemnym w formie testu wielokrotnego wyboru i
  • egzaminem praktycznym z zakresu programowego każdej z umiejętności zawodowej.