Makijaż kobiety dojrzałej – klasyczna elegancja

Cel kursu :

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami makijażu kobiety dojrzałej. Przedstawiane zasady obowiązujące w makijażu 50+ dotyczą kolorystyki, wyboru odpowiednich produktów, technik pracy. Zastosowane w pracy gwarantują spektakularne efekty pracy – odmłodzenie oraz podkreślenie atutów urody klientki.

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie : 2-4 osób lub indywidualnie.

Kursanci będą ćwiczyć w parach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są  międzynarodowe certyfikaty w języku polskim i/lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).