Makijaż permanentny

OFERTA SZKOLENIA

MAKIJAŻ PERMANENTNY – TECHNIKI MIKROPIGMENTACJI

Przekazanie podstaw teoretycznych  dotyczących zabiegów mikropigmentacji kosmetycznej i medycznej, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykonywania zabiegu makijażu permanentnego.

Cel główny kursu:

przygotowanie do samodzielnego wykonywania zabiegów przy użyciu urządzeń oraz narzędzi pigmentujących.

Czas trwania:

Kurs trwa 3 dni. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i /lub zaocznym.

Liczba osób w grupie : do 2 osób lub indywidualnie.Kursanci będą ćwiczyć w parach i/lub na modelach i na skórkach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Makijaż permanentny- wiadomości ogólne.
 2. Historia makijażu permanentnego.
 3. Procedury mikropigmentacji i cele zabiegu: – aplikacja brwi; aplikacja kresek; aplikacja ust;
 4. Anatomia i fizjologia skóry, morfologia twarzy.
 5. Analiza kolorystyczna.
 6. Barwniki: charakterystyka pigmentów stosowanych w mikropigmentacji; podstawy teorii kolorów; korekta makijażu błędnie wykonanego w kolorze.
 7. Cel zabiegu i uzyskiwany efekt.
 8. Zasady higieny przed, podczas i po wykonaniu pigmentacji.
 9. Bezpieczeństwo pacjenta i wykonującego zabieg.
 10. Przeciwwskazania do zabiegu
 11. Etapy wykonania zabiegu makijażu permanentnego.
 12. Wstępna konsultacja – rysunek próbny.
 13. Studium twarzy: miary pionowe, poziome, liniowe; – — klasyfikacja kształtów twarzy; studium brwi; studium oka; studium ust;
 14. Kształt brwi – techniki.
 15. Kształt kresek – techniki podkreślenia oczu.
 16. Kształt ust – techniki podkreślenia ust.
 17. Pielęgnacja po zabiegowa.
 18. Aparaty medyczne stosowane w mikropigmentacji.
 19. Przygotowanie klientki do zabiegu.
 20. Komfort zabiegu – środki pomocnicze.
 21. Dokumentacja zabiegowa: dokumentacja pisemna wykonanych zabiegów; dokumentacja fotograficzna jako ważny element do tworzenia portfolio.
 22. Kompetencje stylisty makijażu permanentnego. współpraca z lekarzami; ubezpieczenie OC.