Makijaż wieczorowy – klasyka i awangarda

Cel kursu:

Istotą kursu jest zapoznanie słuchaczy z technikami makijażu wieczorowego oraz estradowego. Słuchacze zapoznają się z techniką klejenia kępek i rzęs na taśmie. Zajęcia praktyczne obejmują wykonanie kilku typów makijażu wieczorowego.

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie : 2-4 osób lub indywidualnie.

Kursanci będą ćwiczyć w parach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są  międzynarodowe certyfikaty w języku polskim lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).