Mezoterapia- techniki zabiegowe

                             MEZOTERAPIA TECHNIKI ZABIEGOWE     

Cel kursu:

Przekazanie podstaw teoretycznych  dotyczących zabiegów mezoterapii: mezoterapii bezigłowej, igłowej i mikroigłowej, wskazań i przeciwwskazań do zabiegów oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykonywania zabiegu mezoterapii mikroigłowej oraz mezoterapii bezigłowej.

Czas trwania: Kurs trwa 1 dzień.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie : 2 – 4 osób lub indywidualnie.Kursanci będą ćwiczyć w parachi/lub na modelach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Mezoterapia – charakterystyka i podział technik pracy
 2. Mezoterapia bezigłowa
 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Schemat czynności zabiegowych
 • Efekty zabiegowe

3.  Mezoterapia igłowa i terapia skin roller

 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • Schemat czynności zabiegowych
 • Efekty zabiegowe

4.  Zasada działania urządzeń do mezoterapii mikroigłowej

 • Zalety procedury zabiegowej
 • Wskazania i przeciwskazania do zabiegu
 • Technika pracy głowicą
 • Schemat czynności zabiegowych
 • Terapie łączone