Peeling kawitacyjny i sonoforeza

Opis: C:\Users\Małgosia\GOSIA z kompa\CPiW M. Garlacz\reklama\!8294_obraz_60x20_B&W_.tif

PEELING KAWITACYJNY I SONOFOREZA

Cel szkolenia:

Przekazanie podstaw teoretycznych  dotyczących energii ultradźwięków, peelingu kawitacyjnego, wskazań i przeciwwskazań do zabiegu oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykonania zabiegu kawitacji sonoforezy ultradźwiękowej.

Czas trwania: 1 dzień.

Szkolenie odbywa się indywidualnie lub w grupach 2-4 osób

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).

Program kursu:

Część teoretyczna:

Omówienie zagadnień związanych z peelingiem kawitacyjnym i ultradźwiękami: wskazań, przeciwwskazań, metody zabiegowej, zastosowania ultradźwięków w kosmetologii.

Warsztaty praktyczne :

Nauka wykonywania zabiegów i obsługi sprzętu służącego do przeprowadzania zabiegów podstawowych i w terapii łączonej.