Podstawowe techniki konturowania oka

Cel kursu :

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami konturowania oka. Podczas szkolenia odsłonimy tajemnice techniki banana, klasycznej bocznej V-ki, a także kociego oka.

Wszystkie przedstawiane techniki makijażu oczu wkomponujemy w makijaże dzienne, wieczorowe i na formalne okazje.

Czas trwania: 1 dzień.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Liczba osób w grupie : 2-4 osób lub indywidualnie.

Kursanci będą ćwiczyć w parach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są międzynarodowe certyfikaty w języku polskim lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).