Warsztaty do sesji zdjęciowej

Czas trwania warsztatów: 3 dni

II stopień kursu wizażu oraz I i II stopień kursu wizażu można ukończyć sesją zdjęciową w studiu fotograficznym z wykonaniem zdjęć do portfolio, poprzedzoną warsztatami przygotowawczymi wg programu:

PROGRAM WARSZTATÓW PRZYGOTOWAWCZYCH DO SESJI ZDJĘCIOWEJ:

• Makijaż do fotografii czarno-białej i kolorowej.
• Specyfika pracy w studio fotograficznym.
• Przygotowanie stylizacji do zdjęć w studio.
• Sesja fotograficzna w studio.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są międzynarodowe certyfikaty w języku polskim i/lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).