Warsztaty doszkalające z każdej techniki makijażu

Doszkolenie ma na celu rozwiązanie problemu, z którym zmaga się osoba po kursie podstawowym lub zaawansowanym w jakiejkolwiek technice makijażu. Program doszkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb kursanta.

Czas trwania uzależniony jest od zakresu tematycznego.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu są  międzynarodowe certyfikaty w języku polskim lub angielskim.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).