Zagęszczanie i przedłużanie rzęs

Technika stylizacji rzęs 1:1 i szkolenie wraz z  metodą objętościową 2D/4D

Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: 20 godzin. Wykład teoria oraz zajęcia praktyczne.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: brak

Cel główny:

Głównym celem dydaktycznym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zabiegów przedłużania i zagęszczania rzęs w celu nabycia umiejętności wykonywania ww zabiegów.

Liczba osób w grupie : 2 – 4 osób lub indywidualnie. Kursanci będą ćwiczyć w parach i/lub na modelach. Każda para przy osobnym stanowisku.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).

Program nauczania:

Informacje podstawowe o zabiegu         

– Podstawowe informacje o rzęsach

Organizacja miejsca pracy do zabiegu

– Miejsce pracy , higiena i komfort stylistki oraz  klientki

– Omówienie produktów używanych do zabiegu

Kwalifikowanie do zabiegu

– Przeciwwskazania do wykonywania zabiegu

Dobór produktów do danego klienta     

– Analiza kształtu oczu

– Modelowanie oka

– Odpowiedni dobór rodzaju rzęs

– Praca z trudnymi rzęsami

Metodyka zabiegu         

– Przygotowanie rzęs naturalnych do aplikacji

– Technika aplikacji

Zalecenia domowe        

– Omówienie zasad pielęgnacji przedłużonych rzęs

Korekta zabiegowa        

– Usuwanie przedłużonych rzęs

– Uzupełnianie przedłużonych rzęs

Metoda objętościowa 2D-4D     

– Poznanie metod objętościowych

– Sprawdzenie techniki pracy 1:1, 2:1

– Technika aplikacji oraz pielęgnacji rzęsy  z norki i rzęsy  syntetycznej