Mezoterapia mikroigłowa

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

Cel kursu:

Przekazanie podstaw teoretycznych  dotyczących: mezoterapii mikroigłowej,  wskazań i przeciwwskazań do zabiegu oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykonania zabiegu mezoterapii mikroigłowej.

Czas trwania:
Kurs trwa 1 dzień . Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i weekendowym.

Liczba osób w grupie:
Indywidualnie  lub w małych grupach 2-4 osób. Kursanci ćwiczą w parach. Każda para przy osobnym stanowisku kosmetycznym.

Ukończenie kursu:

Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632).

Program kursu:

Część teoretyczna:

  • anatomia i fizjologia skóry
  • diagnostyka skóry przed wykonaniem zabiegu mezoterapii
  • dobór produktów do zabiegu

Część praktyczna:

  • schemat wykonania typowego zabiegu kosmetycznego
  • wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu
  • pielęgnacja po zabiegu w gabinecie i w warunkach domowych