Trychologia od podstaw

Głównym celem dydaktycznym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najczęściej spotykanych w gabinecie trychologicznym chorób i zaburzeń dotyczących funkcjonowania skóry głowy, metod i technik diagnostyki trychologicznej  i podstawowych terapii trychologicznych zmierzających do ich zredukowania, wyeliminowania oraz wspomagania terapii medyczno-farmakologicznej.

Czas trwania: Kurs trwa 2 dni. Szkolenie składa się z części teoretycznej(10%) i warsztatowej.

Ukończenie kursu: Dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu jest certyfikat placówki oświatowej oraz Zaświadczenie MEN.

Profil uczestnika i wymagania wstępne:

Szkolenie kierowane jest dla osób nie pracujących w zawodzie trychologa pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie trychologii. Szkolenie przygotowuje do pracy trychologa.

Program kursu:

  1. Histologia i fizjologia skóry i włosów
  2. Choroby owłosionej skóry głowy problemy
  3. Zaburzenia hormonalne w trychologii
  4. Choroby psychiczne – aspekt trychologiczny
  5. Trychologia w praktyce
  6. Ocena stanu włosów i skóry głowy – diagnostyka
  7. Kuracje trychologiczne gabinetowe i domowe
  8. Masaż skóry głowy.
  9. Aparatura wspomagająca kuracje celowane.
  10. Praca z pacjentem trychologicznym – praktyka zabiegowa.